Giới thiệu VNPPA

Tin tức - sự kiện

Hệ thống Khu bảo tồn

Du lịch sinh thái

Giáo dục môi trường

Bảo tồn thiên nhiên

Chia sẻ sách - tài liệu

Sổ địa chỉ

Check Mail VNPPA

Đăng ký nhận tin

Weblinks

Skype online support
Skype Me™! Chat with me
Yahoo online support

 
Tiếng Việt | English

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vịnh Hạ Long

Sau khi Vịnh Hạ Long được Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (ngày 17/12/1994), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 2796/QĐ- UB ngày 09/12/1995 thành lập Ban Quản Lý Vịnh Hạ Long và Quyết định số 419/QĐ- UB ngày 02/03/1999 quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Quản Lý Vịnh Hạ Long.

I/ Chức năng:

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, có chức năng giúp UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý Nhà nước đối với Vịnh Hạ Long nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long, mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận, đồng thời, chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá -  Thông tin, Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan.

II/ Nhiệm vụ:

- Tham mưu,đề xuất, giúp UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành qui chế, qui định quản lý Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Qui chế Quản lý Vịnh Hạ Long của UBND Tỉnh.

- Thẩm định các dự án kinh tế - xã hội liên quan đến Vịnh Hạ Long và giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trong phạm vi Vịnh Hạ Long.

- Chủ trì và phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học về Vịnh Hạ Long.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tu bổ, tôn tạo, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giáo dục cộng đồng về giá trị Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức quản lý, giữ gìn bãi đảo, hang động, vệ sinh môi trường Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức bán vé, thu phí tham quan Vịnh Hạ Long, đón tiếp, hướng dẫn và giới thiệu khách tham quan Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức phòng chống giảm thiểu hậu quả thiên tai, tai nạn và tìm kiếm, cứu nạn trong phạm vi Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ VỊNH HẠ LONG

1.Văn Phòng:

Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, hành chính, quản trị, tổng hợp, khen thưởng-kỷ luật, tuyên truyền, đối ngoại.

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện ngân sách được phân bổ; làm thủ tục tiếp nhận đăng ký của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trên Vịnh.

3. Phòng Nghiệp vụ-nghiên cứu:

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, giải pháp để

quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di sản; Điều tra, nghiên cứu khoa học về Vịnh Hạ Long; Biên soạn, biên tập các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Di sản Vịnh Hạ Long; mở rộng hợp tác, thu hút sự hỗ trợ đối với Di sản; Cung cấp thông tin và thuyết minh sa bàn giới thiệu Vịnh Hạ Long.

4. Phòng Quản lý dự án:

Phó Trưởng phòng-Phụ trách phòng: bà Đoàn Thị Thúy Hạnh

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo ban thực hiện công tác đầu tư, xây dựng các công trình của Ban; Thẩm định, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trên Vịnh.

5. Ban Quản lý dự án bảo tàng sinh thái Hạ Long:

Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, triển khai các dự án thành phần của dự án Bảo tàng sinh thái Hạ Long; Vận động, thu hút tài trợ về tài chính, kỹ thuật, nhân lực phục vụ dự án; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ Di sản.

6. Đội Quản lý kỹ thuật – phương tiện:

Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức đưa, đón CBCCVC cơ quan đi làm việc; Quản lý cảng Bến Đoan; Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy trình kỹ thuật; Phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên Vịnh.

7. Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long:

Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế Quản lý Vịnh Hạ Long và các Quy chế, quy định khác có liên quan trên Vịnh Hạ Long;

8. Trung tâm Tìm Cứu hộ, cứu nạn Vịnh Hạ Long:

Chức năng, nhiệm vụ: xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN), phòng chống cháy nổ (PCCN) của cơ quan và trên Vịnh Hạ Long; Duy trì hệ thống thông tin, trực cứu nạn 24/24; Phối hợp xây dựng lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh.

9. Trung tâm Bảo tồn công viên vạn cảnh

Khu vực quản lý: từ Thiên cung-Đầu Gỗ đến khu vực làng chài Ba Hang, Hoa Cương.

10. Trung tâm Bảo tồn công viên hang động

Khu vực quản lý: từ khu vực Sửng Sốt-Ti Tốp- Mê Cung đến khu vực Hang Trống, Hang Trinh Nữ.

11. Trung tâm Bảo tồn văn hóa biển

Khu vực quản lý: từ khu vực làng chài Cửa Vạn-Tiên Ông- Hồ Ba Hầm đến khu vực Cống Tàu.

11. Trung tâm Bảo tồn phát triển, giải trí biển

Khu vực quản lý: khu vực còn lại trong vùng bảo vệ tuyệt đối của Vịnh Hạ Long

Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Bảo tồn công viên vạn cảnh, Trung tâm Bảo tồn công viên hang động, Trung tâm Bảo tồn văn hóa biển, Trung tâm Bảo tồn, phát triển giải trí biển thực hiện chức năng nhiệm vụ sau đây trong từng khu vực quản lý:

Quản lý, bảo tồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn tại khu vực quản lý; Đón tiếp, hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan; Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; Phối hợp quản lý các hoạt động KT-XH trong khu vực quản lý; Đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự tại điểm tham quan. Thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ; Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường và các giá trị Di sản; Tổ chức các dịch vụ phục vụ các hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực quản lý.

Tổng số Cán bộ Công chức Viên chức: 300 người.

 

Nguồn: Ban quản lý Vịnh Hạ Long

Tin tức khác:

Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường ở Hạ Long
Nâng cấp các điểm đỗ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long
Khởi động Dự án bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long
Phát triển loại hình du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trên vịnh Hạ Long
Hồ Cống Đỏ - Huyền thoại đất Hạ Long
Sinh viên tham gia hành trình Ecoboat: vớt rác trên vịnh Hạ Long
Kết quả công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long của Ban quản lý...
Những Khuyến nghị với du khách đến với Hạ Long
Quá trình Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thế giới
Các tiềm năng của Vịnh Hạ Long
Giá trị đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long
Những giá trị của Vịnh Hạ Long
Hệ thống hang động và cư dân trên Vịnh Hạ Long
Xuất xứ tên gọi “Hạ Long”
Vị trí địa lý khí hậu Vịnh Hạ Long
Hệ thống các Ðảo, Hòn, bãi tắm của Hạ Long.
Hệ thống hang động của Hạ Long
Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
Khai thác giá trị văn hóa vịnh Hạ Long phục vụ phát triển du lịch
Chương trình “Vì một Hạ Long xanh”
Thông báo về việc ban hành, quản lý và sử dụng vé tham quan Vịnh Hạ Long

 
Quy hoạch tổng thể...
Danh sách Ban chấp hành...
Hỗ trợ phát triển du...
Xây dựng kế hoạch...
Thông tin về...
Khóa tập huấn: Nâng...
Hồ Ba Bể có thể...
Vườn Quốc Gia Bến En...
Rừng ngập mặn –...
Khi cán bộ kiểm lâm...
Ưu tiên phát triển Du...
Bắc Mê, Hà Giang:...
Vườn Quốc gia Phong...
Hội nghị giao ban các...
Tranh cãi về thủy...
 
TÌM KIẾM GOOGLE
VISITOR
Thời tiết Tỷ giá
 
(Nguồn: vnexpress.net)


Right 1
Right 1